TWELVE CONCEPTS
MENU

DECLARATION OF INDIVIDUAL RESPONSABILITIES

 1. Een mens is verantwoordelijk voor de consequenties van zijn/haar handelen.
 2. Een mens is verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn/haar oordeel.
 3. Een mens is verantwoordelijk voor trouw aan zichzelf.
 4. Een mens is verantwoordelijk voor alles wat hij/zij in de wereld bewerkstelligt
  op basis van zijn/haar geloof.
 5. Verantwoordelijkheid kan niet worden gedelegeerd op basis van gehoorzaamheid.
 6. Verantwoordelijkheid strekt zich uit over leven én dood.
 7. Een mens is verantwoordelijk voor de afspraken die hij/zij maakt.
 8. Een mens is verantwoordelijk voor de toestand waarin zijn of haar lichaam verkeert,
  vòòr en na de dood.
 9. Een wet kan de persoonlijke en/of individuele verantwoordelijkheid van een
  mens niet vervangen.
 10. Niemand behoeft een ander te gehoorzamen.
 11. Een mens is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar medemensen en de wereld.
 12. Een mens is verantwoordelijk voor het kwaad, dat hij/zij verdringt.

Jan Pieter de Kok, 29-9-2002


Respons Ability I,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 2002
Respons Ability II,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 2002