TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE PRINCIPLES OF DUTY

 1. Het is de plicht van een vrij mens zich te ontwikkelen.
 2. Het is de plicht van een vrij mens om geld creatief te beheren.
 3. Het is de plicht van een vrij mens zijn/haar waarheid te spreken.
 4. Het is de plicht van een vrij mens de wereld om te zetten.
 5. Het is de plicht van een vrij mens zichzelf te beheersen.
 6. Het is de plicht van een vrij mens kennis des onderscheids te ontwikkelen.
 7. Het is de plicht van een vrij mens gemaakte afspraken te honoreren.
 8. Het is de plicht van een vrij mens een kunstzinnig leven te leiden.
 9. Het is de plicht van een vrij mens het zichzelf gestelde doel te bereiken.
 10. Het is de plicht van een vrij mens het handelen door inzicht, kennis, begrip
  en liefde te laten leiden.
 11. Plicht is het gevolg van voorgeboortelijke besluitvorming.
 12. Het is de plicht van een vrij mens vrijheid voor de Ander mogelijk te maken.

Jan Pieter de Kok, 29-09-2004

Een plicht is een zelfstandig, in vrijheid, onafhankelijk
van invloeden uit binnen- en buitenwereld door een
volwassen mens genomen taak.

Lord Acton:
"Liberty is not the power of doing what we like,
but the right of being able to do what we ought."


Duty-Full,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 2003