TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Elk individueel mens heeft recht op vrijheid van denken, voelen en willen,
  recht op vrijheid van cultuur, religie en geweten.
 2. Elk individueel mens heeft het recht om haar of zijn denken,
  naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te vullen of te veranderen.
 3. Elk individueel mens heeft het recht zich te vrijwaren of gevrijwaard te worden
  van iedere vorm van indoctrinatie en/of conditionering.
 4. Elk individueel mens heeft het recht op een eigen filosofie, levensovertuiging
  of mening.
 5. Elk individueel mens heeft het recht de eigen filosofie, levensovertuiging
  of mening in de praktijk te brengen, zolang de vrijheid van de Ander
  gewaarborgd blijft.
 6. Elk individueel mens heeft het recht op vrijheid van geloof, dus ook om
  niet(s) te geloven.
 7. Elk individueel mens heeft het recht op vrijheid van godsdienst, dat wil zeggen
  het recht om haar of zijn geloof in de praktijk te beoefenen op de wijze
  zoals haar of hem dat goeddunkt, zolang de vrijheid van de Ander
  gewaarborgd blijft.
 8. Elk individueel mens heeft de vrijheid de eigen filosofie, levensovertuiging
  en godsdienst te doceren, via erediensten over te dragen of met anderen
  te delen.
 9. Elk individueel mens heeft de vrijheid de eigen filosofie, levensovertuiging
  en godsdienst op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of te veranderen.
 10. Geen individueel mens kan gedwongen worden deel uit te maken
  van organisaties, die principes en praktijken representeren die niet stroken met
  haar of zijn filosofie, levensovertuiging of godsdienst.
 11. Elk individueel mens heeft het recht zich te uiten op de manier die
  haar of hem goeddunkt, in beeld, woord en geschrift, via (sociale) media,
  in het openbaar en/of in besloten kring, zonder tussenkomst van derden
  en/of de overheid, zolang de vrijheid van de Ander gewaarborgd blijft.
 12. Elk individueel mens heeft het recht de informatie ter onderbouwing, aanvulling
  of verandering van haar of zijn filosofie, levensovertuiging of godsdienst
  te verkrijgen of te verzamelen op alle beschikbare manieren,
  ongeacht grenzen, dat wil zeggen uit de gehele wereld.

[wordt vervolgd]

Jan Pieter de Kok, 29 september 2012

De liefde is het uiteindelijke oogmerk van de universele geschiedenis, het amen van het universum. - NOVALISKonnexion
Jan Pieter de Kok
acryl, 2012