TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er op het gebied van kennis, diensten of fysieke arbeid werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg, dat wil zeggen in vrijheid en op basis van gelijkwaardigheid, met de werkontvang(st)er aan wie zhij werk heeft aangeboden afspraken te maken over de inhoud van de werkzaamheden.
 2. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over de periode(s) waarin zhij werk voor de werkontvang(st)er zal verrichten en de plaats(en) waar de werkzaamheden zullen worden verricht.
 3. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er kenniswerk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om met de werkontvang(st)er in onderling overleg afspraken te maken over wat zhij aan kennis inbrengt.
 4. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er het verrichten van diensten aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(ster) afspraken te maken over de aard van de diensten die zhij zal verichten.
 5. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er fysieke arbeid aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over de aard van de fysieke arbeid die zhij zal leveren en in welke mate.
 6. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er op het gebied van kennis, diensten en fysieke arbeid, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over de dagelijkse indeling van het wel of niet leveren van inspanning.
 7. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over het krijgen van tijd, ruimte en vergoeding om zich op geestelijk-cultureel gebied te ontwikkelen.
 8. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over het krijgen van tijd, ruimte en vergoeding om zich op sociaal en maatschappelijk gebied te ontwikkelen.
 9. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over het krijgen van tijd, ruimte en vergoeding om zich op kunstzinnig gebied te ontwikkelen.
 10. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over het verkrijgen van voorzieningen voor haar/zijn ontwikkeling.
 11. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over het elders ervaring opdoen gedurende een af te spreken tijd.
 12. Ieder individueel mens, die als werkaanbied(st)er werk aanbiedt aan een werkontvang(st)er, heeft het recht om in onderling overleg met de werkontvang(st)er afspraken te maken over de bekostiging van het opdoen van ervaring elders.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 september 2017

 'Wayward Bound'
Jan Pieter de Kok
Acryl, 2017


 


'Des conversations intéressante'
Bart Daems
Acryl, 2017