TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE PRINCIPLES OF DIGNIFIED DISOBEDIENCE

 1. Menswaardige ongehoorzaamheid is een levenshouding, waardoor mensen zich niet
  meer ten opzichte van anderen behoeven te beschermen of verdedigen.
  (Christus Jezus
  )
 2. Het individu, dat menswaardige ongehoorzaamheid beoefent, is zelfstandig
  verantwoordelijk voor de consequenties van zijn of haar handelen.
  (Henry David Thoreau)
 3. Menswaardige ongehoorzaamheid is nooit gericht op een persoon, altijd op een
  (rechts)regel, die één of andere vorm van onrechtvaardigheid representeert.
  (Noam Chomsky)
 4. Menswaardige ongehoorzaamheid is individueel, nooit collectief. (Sophie Scholl)
 5. Menswaardige ongehoorzaamheid is overal noodzakelijk waar de belangen van de
  staat die van het individu overheersen of beschadigen. (Ayn Rand)
 6. (Bewust) meewerken aan (collectieve) onrechtvaardigheid veroorzaakt onuitwisbaar
  leed. (Jung Chang)
 7. Menswaardige ongehoorzaamheid is gebaseerd op individuele, evenwichtige
  afwegingen in denken, voelen en willen. (Rudolf Steiner)
 8. Gebrek aan menswaardige ongehoorzaamheid bevordert de (fascistoïde)
  machtscultuur in een samenleving (Friedrich A. Hayek)
 9. Elk individueel mens heeft de plicht zich in een onrechtvaardige situatie op een
  menswaardige wijze ongehoorzaam te gedragen. (C.F. Samuel Hahnemann)
 10. Een deugdelijke regering behoort menswaardige ongehoorzaamheid niet alleen te
  tolereren, maar zelfs te bevorderen en beschermen, zoals de koning vroeger met
  zijn hofnar deed. (Michel Foucault)
 11. Menswaardige ongehoorzaamheid speelt zich af ten dienste van de Ander.
  (Emmanuel Levinas)
 12. Menswaardige ongehoorzaamheid uit zich nooit door middel van geweld.
  (Mahatma Gandhi)

De twaalf principes van menswaardige ongehoorzaamheid zijn geïnspireerd op
het levenswerk van de genoemde individualiteiten.

Jan Pieter de Kok, 29-09-2006


Just,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, ink & pastel, 2006