TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Elk individueel mens heeft het recht om de Ander of Anderen uit te nodigen om te gaan behoren tot de statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen waartoe zhij behoort.
 2. Elk individueel mens heeft het recht om er voor te kiezen bij te dragen aan de maatschappelijke zekerheid van de Ander of Anderen binnen die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen.
 3. Elk individueel mens heeft het recht om mogelijkheden te creëren voor de Ander of Anderen in die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen activiteiten te ontplooien op geesteswetenschappelijk en cultureel gebied, op het gebied van het rechts- en sociale leven en op het gebied van de economie en de kunst.
 4. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de ontwikkeling van inspanningen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen op geesteswetenschappelijk en cultureel gebied en haar of zijn bijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 5. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de internationale ontwikkeling van geesteswetenschappelijke en culturele activiteiten en haar of zijnbijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 6. Elk individueel mens heeft het recht om voorstellen te doen ter besteding van de hulpbronnen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen ten behoeve van de ontwikkeling van geesteswetenschappelijke en culturele activiteiten ter verwezenlijking van de waardigheid en vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen.
 7. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de inspanningen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen op sociaal gebied en op het gebied van het rechtsleven en haar of zijn bijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 8. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de internationale ontwikkeling van het rechtsleven en sociale leven en haar of zijn bijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 9. Elk individueel mens heeft het recht om voorstellen te doen ter besteding van de hulpbronnen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen ten behoeve van de ontwikkeling van het sociale en rechtsleven ter verwezenlijking van de waardigheid en vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen.
 10. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de inspanningen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen op het gebied van de kunst en het economisch leven en haar of zijn bijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 11. Elk individueel mens heeft het recht om bij te dragen aan de internationale ontwikkeling van de kunst en het economisch leven en haar of zijn bijdrage zodanig te kiezen dat daarmee de waardigheid en de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen optimaal is gediend.
 12. Elk individueel mens heeft het recht om voorstellen te doen ter besteding van de hulpbronnen van die statelijke gemeenschap of statelijke gemeenschappen ten behoeve van de ontwikkeling van de kunst en het economisch leven ter verwezenlijking van de waardigheid en vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid en individualiteit van de Ander of Anderen.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, September 2018

 'Roses, roses ...'
Jan Pieter de Kok
Alkyd, 2018

 


'Talking with clouds'
Bart Daems
Oil, 2018