TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens heeft in haar/zijn werksituatie recht op tijden van rust.
 2. Ieder individueel mens heeft in haar/zijn werksituatie het recht om de werkaanbieder inzicht te geven in de behoefte aan en de betekenis van tijden van rust voor haar/hem.
 3. Ieder individueel mens heeft in haar/zijn werksituatie recht op vrije tijd.
 4. Ieder individueel mens heeft in haar/zijn werksituatie het recht om de werkaanbieder inzicht te geven in haar/zijn behoefte aan vrije tijd en de betekenis daarvan voor haar/hem.
 5. Ieder individueel mens heeft in haar/zijn werksituatie het recht de werkaanbieder inzicht te geven in de betekenis van haar/zijn vrije tijd voor Anderen.
 6. Ieder individueel mens heeft als werkaanbieder het recht om de Ander in de door haar/hem aangeboden werkzaamheden tijden van rust te bieden.
 7. Ieder individueel mens heeft als werkaanbieder het recht om de Ander in de door haar/hem aangeboden werkzaamheden vrije tijd te bieden.
 8. Ieder individueel mens heeft het recht om met de werkaanbieder afspraken te maken over de tijden van rust en de betaling van die tijden van rust gedurende de aangeboden werkzaamheden.
 9. Ieder individueel mens heeft het recht om met de werkaanbieder afspraken te maken over de vrije tijd en de betaling van de vrije tijd gedurende het verrichten van de aangeboden werkzaamheden.
 10. Ieder individueel mens heeft het recht om de werkaanbieder inzicht te geven in de betekenis van voortdurende scholing voor de kwaliteit van de aangeboden werkzaamheden.
 11. Ieder individueel mens heeft als werkaanbieder het recht om de Ander de mogelijkheid van (voortdurende) scholing aan te bieden.
 12. Ieder individueel mens heeft het recht om met een werkaanbieder afspraken te maken over (voortdurende) scholing en de betaling daarvan.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 September 2020

 'Chaos, the world we live in'
Jan Pieter de Kok
Aquarel & acryl, 2020