TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE PRINCIPLES OF NONVIOLENCE

 1. Gij zult geen geweld initiëren. (Bertrand Russel)
 2. Gij zult geen geweld financieren. (Ayn Rand)
 3. Gij zult geen verbaal geweld gebruiken. (Dag Hammarskjöld)
 4. Gij zult de aarde met wijsheid beheren. (Zarathustra)
 5. Gij zult geen macht over anderen uitoefenen. (Friedrich Hayek)
 6. Gij zult niet(s) verkrachten. (Georges Bataille)
 7. Gij zult uw concurrentie niet vernietigen, zelfs geen schade berokkenen. (Rudolf Steiner)
 8. Gij zult uzelf niet moedwillig doden of verminken. (Johann Wolfgang von Goethe)
 9. Gij zult uw doel niet ten koste van de Ander – man, vrouw of kind – bereiken.
  (Emmanuel Levinas)
 10. Gij zult geen ongelukken veroorzaken. (Sigmund Freud)
 11. Gij zult zuivere, onvoorwaardelijke gastvrijheid beoefenen. (Jacques Derrida)
 12. Gij zult uw handen niet in onschuld wassen. (Pontius Pilatus)

Jan Pieter de Kok, 29-09-2005

De twaalf principes van geweldloosheid zijn geïnspireerd
door het levenswerk van de genoemde individualiteiten.


Transformation,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, acryl & ink, 2005