TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE PRINCIPLES OF COMPASSION

 1. Mededogen met het gedachtengoed van de Ander.
 2. Mededogen met het taalgebruik van de Ander.
 3. Mededogen met de vertolking van de Ander.
 4. Mededogen met het verbruik van de Ander.
 5. Mededogen met de machtelozen.
 6. Mededogen met wat geoogst wordt.
 7. Mededogen met de onevenwichtigen.
 8. Mededogen met de levende doden.
 9. Mededogen met de doellozen.
 10. Mededogen met de onbereikbaren.
 11. Mededogen met de eenzamen.
 12. Mededogen met de liefdelozen.

Jan Pieter de Kok, 29-09-2004

Emmanuel Levinas:
"Het wezen van het kwaad ligt in zijn onoverkomelijke dubbelzinnigheid."
Humanisme van de andere mens.


Durch Mitleid Wissend,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 2003