TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE CONCEPTS OF LAW

 1. De wet is het gevolg van de vrijheid van mensen.
  1. - De wet omschrijft de grenzen van de vrijheid, niet de grenzen van de mens.
  2. - De vrijheid van een mens eindigt, waar de vrijheid van een andere mens begint.
 2. De wet onderscheidt zich van natuurwetten.
  1. - De wet is, in tegenstelling tot natuurwetten, veranderlijk.
  2. - De wet formuleert regels over de grensgebieden van de vrijheid.
 3. De wet drukt zich uit in het woord.
  1. - Ieder begrip, dat in de wet wordt gebruikt, dient nauwkeurig te worden gedefinieerd.
  2. - De wet wordt onder woorden gebracht in duidelijke taal, niet in abstracties.
 4. De structuur van de wet in de taal.
  1. - De wet kan in iedere taal worden geformuleerd.
  2. - In vrijheid zijn alle mensen gelijk, onafhankelijk van de taal.
 5. De methodiek van de wet is gebonden aan de tijd (aan de cultuur).
  1. - Het verschil tussen culturen kan leiden tot verschillende uitdrukkingen van de wet.
  2. - Het verschil tussen culturen dient niet te leiden tot een beperking van de individuele vrijheid door de wet.
 6. Het onderwerp van de wet is het menselijk gedrag.
  1. - De wet beschrijft consequenties en grenzen van menselijke daden.
  2. - Aan menselijke daden op zich verbindt de wet geen oordeel.
 7. De wet beschrijft interacties van de grenzen van vrijheid.
  1. - Interacties tussen mensen, in vrijheid aangegaan, waarvoor de betrokkenen de verantwoordelijkheid niet willen of kunnen dragen, worden door de wet geregeld.
  2. - De wet streeft naar het inlossen van schuld.
 8. De wet bepaalt de oplossing van strijdige belangen.
  1. - Strijdige belangen, die de participanten zelf niet willen of kunnen overbruggen, worden door de wet geregeld.
  2. - De wet streeft naar oplossingen in plaats van naar veroordelingen.
 9. De wet is de neerslag van het doel van een samenleving.
  1. - In de beste betekenis regelt de wet de mogelijkheden voor het ontstaan van ethisch individualisme,gelijkwaardigheid van mensen en een broederschappelijke economie.
  2. - Voor het hanteren van de wet is kennis over kennis noodzakelijk, denken over denken.
 10. Zonder de vrijheid te beperken, laat de wet aan duidelijkheid niet te wensen over.
  1. - De wet verstrekt duidelijkheid over wat als niet-menswaardig gekwalificeerd kan worden.
  2. - De wet kan alleen gelden voor wie de wet als zodanig hebben geaccepteerd.
 11. De wet beschrijft consequenties vanuit gelijkwaardigheid.
  1. - De wet kan de waardigheid, de verantwoordelijkheid en de vrijheid van het individu niet aantasten.
  2. - De wet maakt verschil tussen mannen en vrouwen.
 12. De wet biedt een oplossing (genezing) voor teweeggebracht onrecht.
  1. - De oplossing van het onrecht, geboden door de wet, bestaat niet uit straf.
  2. - Indien de wet in individuele gevallen tekort schiet, bepaalt de rechtspreker de oplossing.

Andromeda,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 1998