TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Elk individueel mens heeft het recht deel uit te maken van de gemeenschap van mensen in een staat.
 2. Elk individueel mens die deel uitmaakt van deze gemeenschap heeft het recht erkend en gerespecteerd te worden als lid van de gemeenschap.
 3. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning door de gemeenschap van haar of zijn culturele rechten die noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van haar of zijn waardigheid en haar of zijn talenten.
 4. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning door de gemeenschap van haar of zijn sociale rechten die noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van zijn of haar waardigheid en de mogelijkheid om met ieder Ander in contact te treden.
 5. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning op haar of zijn economische rechten die onmisbaar zijn voor de verwerkelijking van haar of zijn waardigheid en haar of zijn levensonderhoud.
 6. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning van haar of zijn culturele rechten die onmisbaar zijn voor de vrije ontplooiing van haar of zijn persoonlijkheid en individualiteit.
 7. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning van haar of zijn sociale rechten die onmisbaar zijn voor de vrije ontplooiing van haar of zijn persoonlijkheid en individualiteit.
 8. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht op erkenning van haar of zijn economische rechten die onmisbaar zijn voor de vrije ontplooiing van haar of zijn persoonlijkheid en individualiteit.
 9. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht om deze rechten aan de gemeenschap duidelijk te maken en om actie te ondernemen teneinde deze rechten te realiseren.
 10. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht om de gemeenschap aan te sporen tot samenwerking met andere gemeenschappen op het gebied van het realiseren van deze rechten voor de leden van alle gemeenschappen of om zelf het initiatief tot het creëren van een dergelijke samenwerking te nemen.
 11. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht om voor de realisatie van deze rechten tegen een redelijke vergoeding gebruik te maken van de organisatie van de gemeenschap, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van die organisatie.
 12. Elk individueel mens in deze gemeenschap heeft het recht om voor de realisatie van deze rechten tegen een redelijke vergoeding gebruik te maken van de hulpbronnen waarover de gemeenschap beschikt.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 september 2014

 Bleus
Jan Pieter de Kok
aquarel & acryl, 2014


 


l'individu et la masse
Bart Daems
Mix, 2014