TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Elk individueel mens heeft het recht om op voet van gelijkheid en gelijkwaardigheid te worden beoordeeld in elk aspect van het leven, zowel ten opzichte van ieder Ander als ten opzichte van organisaties van welke aard dan ook.
 2. Het gezag van een regering is gebaseerd op het respecteren van de individuele rechten van ieder mens.
 3. Elk individueel mens heeft het recht om een regering algemene voorstellen te doen.
 4. Elk individueel mens heeft het recht de regering voorstellen te doen voor het nemen van maatregelen die de vrije ontwikkeling van de individualiteit van mensen mogelijk maken en bevorderen.
 5. Het mandaat van een regering behoort periodiek te worden beoordeeld door middel van algemeen en gelijkwaardig kiesrecht.
 6. Elk volwassen individu heeft het recht haar of zijn stem uit te brengen in en over alle aspecten van het leven waarvoor een regering regelingen in het leven roept.
 7. Elk individueel mens heeft het recht om te kiezen haar of zijn stem geheim of openbaar uit te brengen.
 8. Elk individueel mens heeft het recht om bij verkiezingen haar of zijn stem te motiveren.
 9. Elk individueel mens heeft het recht om niet deel te nemen aan verkiezingen.
 10. Elk individueel mens heeft het recht haar of zijn beslissing om niet deel te nemen aan verkiezingen te motiveren.
 11. Elk individueel mens heeft het recht op een procedure die de vrijheid van kiezen verzekert.
 12. Elk individueel mens heeft het recht om de regering aan te spreken op welke beperkingen dan ook van de vrijheid van kiezen en zich daartegen te verzetten.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 september 2015

 ABYSS
Jan Pieter de Kok
aquarel, 2015


 


Water-l'eau
Bart Daems
Mix, 2015