TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE PRINCIPLES OF JUSTICE

 1. Uit het inzicht in karma en reïncarnatie groeit een nieuw recht.
 2. Niemand zal de vrijheid, de privacy of het eigendom van een ander of anderen aantasten.
 3. Alleen hij/zij is tot oordelen gerechtigd, die door inzicht, onschuld én ervaring boven
  partijen staat.
 4. Als het overschrijden van de grenzen van vrijheid, privacy en eigendom het gevolg is
  van karmische (of andere) wetmatigheiden, volgt niet noodzakelijk een veroordeling.
 5. Iedere mens is gerechtigd afspraken met anderen te maken.
 6. Hij/zij is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar aandeel in de gemaakte afspraken.
 7. Ieder mens is vrij de taal te spreken (of te leren spreken), die hij/zij wenst.
 8. Er is vrijheid van levensovertuiging.
 9. Ieder mens heeft het recht lands- en/of cultuurgrenzen te overschrijden.
 10. Niemand kan aanspraak maken op onderhoud door anderen.
 11. Ieder mens is vrij bij te dragen in het onderhoud van anderen.
 12. Ieder mens is vrij bij te dragen aan de kosten van de staat, het recht.

Justitia,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 1998