TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Elk individueel mens heeft, vanuit het recht om in vrijheid initiatieven op geestelijk-cultureel, sociaal-juridisch en economisch-kunstzinnig gebied te ontwikkelen, het recht om met anderen samen te komen teneinde deze initiatieven in het leven te roepen.
 2. Elk individueel mens heeft het recht om op een in vrijheid gekozen wijze, ter vervulling van haar of zijn vrijheid, samen met andere mensen uitvoering te geven aan initiatieven op geestelijk-cultureel, sociaal-juridisch en economisch-kunstzinnig gebied.
 3. Elk individueel mens heeft het recht om te weigeren tot enige organisatie, instelling of associatief verband te behoren, of deze organisatie, instelling of dit associatieve verband nu tot stand gebracht wordt of is door de staat, door een (institutionele) religie, vanuit de economie of anderszins en zhij heeft het recht om tegen iedere vorm van dwang daartoe vreedzaam te protesteren.
 4. Elk individueel mens heeft het recht om zich op vreedzame wijze te verzetten tegen verplichte deelname aan organisaties, instellingen en initiatieven op geestelijk-cultureel, sociaal-juridisch en economisch-kunstzinnig gebied.
 5. Elk individueel mens heeft het recht om zich door een vreedzaam protest samen met anderen te verzetten tegen verplichte deelname aan organisaties, instellingen, associatieve verbanden en/of initiatieven.
 6. Elk individueel mens heeft het recht om op een geheel eigen wijze bij te dragen aan de organisatie van de samenleving van het land of de gemeenschap waar zhij woont en/of deel van uitmaakt of daarvan af te zien.
 7. Elk individueel mens heeft het recht om zich beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van mandaten voor de samenleving en/of de gemeenschap waar zhij deel van uitmaakt en waarvoor zhij de verantwoordelijkheid kan en wil dragen.
 8. Elk individueel mens heeft het recht om mee te beslissen over alle zaken die de ontwikkeling van de samenleving en/of de gemeenschap waarin zhij woont betreffen mits zhij de verantwoordelijkheid voor deze beslissingen kan en wil dragen.
 9. Elk individueel mens heeft het recht om in het openbaar kenbaar te maken op welke wijze zhij wil bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving en/of de gemeenschap waarvan zhij deel uitmaakt.
 10. Elk individueel mens heeft het recht om op basis van gelijkwaardigheid met anderen samen te werken aan de ontwikkeling van de samenleving en/of de gemeenschap waar zhij deel van uitmaakt.
 11. Elk individueel mens heeft het recht om mee te beslissen over ieder aspect van de samenleving waarin zhij woont en/of de gemeenschap waar zhij deel van uitmaakt dat voor haar of zijn ontwikkeling van belang is.
 12. Elk individueel mens heeft het recht zich vreedzaam te verzetten tegen elke beperking van de vrijheid om mee te beslissen over alle zaken die haar of zijn individuele belangen betreffen.

[wordt vervolgd]

Jan Pieter de Kok, 29 september 2013

Ze weten wat ze doen. En ze doen het toch... (Peter Sloterdijk - Kritiek van de cynische rede.)Together we stand ...
Jan Pieter de Kok
aquarel, 2013