TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt in vrijheid te handelen ter bescherming van haar of zijn gezondheid.
 2. Ieder individueel mens heeft het recht op een levenstandaard die ieder van haar of zijn gezinsleden in staat stelt in vrijheid te handelen ter bescherming van haar of zijn gezondheid.
 3. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt in vrijheid haar of zijn wel-zijn te ontwikkelen en te bevorderen.
 4. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die ieder van haar of zijn gezinsleden in staat stelt haar of zijn wel-zijn te ontwikkelen en te bevorderen.
 5. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt zich in vrijheid van die voeding te voorzien die haar of zijn ontwikkeling dient.
 6. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die ieder van haar of zijn gezinsleden in staat stelt in vrijheid die voeding te verstrekken die haar of zijn gezinsleden dient.
 7. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt zich in vrijheid die kleding aan te schaffen die zhij van belang acht voor haar of zijn ontwikkeling.
 8. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of zijn gezinsleden in staat stelt in vrijheid zich die kleding aan te schaffen die ieder van belang acht voor haar of zijn ontwikkeling.
 9. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt zich in vrijheid van die woonruimte te voorzien die past bij haar of zijn ontwikkeling.
 10. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die ieder van haar of zijn gezinsleden in staat stelt in vrijheid te wonen op de manier die past bij haar of zijn ontwikkeling.
 11. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die haar of hem in staat stelt zich in vrijheid die gezondheidszorg te kiezen die past bij haar of zijn levensbeschouwing en ontwikkelingsproces.
 12. Ieder individueel mens heeft het recht op een levensstandaard die ieder van haar of zijn gezinsleden in staat stelt in vrijheid die gezondheidszorg te kiezen die past bij haar of zijn levensbeschouwing en ontwikkelingsproces.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 September 2021

 'Sarastro: 'Licht daher!'
Jan Pieter de Kok
Aquarel & acryl, 2021