TWELVE CONCEPTS
MENU

TWELVE ASPECTS OF LOVE

 1. Liefde voor het denken, voor de verscheidenheid van gedachten.
  David Hume, Immanuel Kant.
 2. Liefde voor het voelen, voor alle gradaties van het voelen.
  Emmanuel Levinas, Leszek Kolakowski.
 3. Liefde voor het willen, voor alle richtingen van de wil.
  Arthur Schopenhauer, Aleister Crowley.
 4. Liefde voor het ik, ook voor dat van de Ander.
  Christian Rosencreutz, Carl Gustav Jung.
 5. Liefde voor de mede-mens, in haar of zijn totaliteit.
  Parzival, Feirifis.
 6. Liefde voor de dieren, nu en in de toekomst.
  Franciscus van Assisi, Martha Nussbaum.
 7. Liefde voor de planten en wat zij de mensheid schenken.
  Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt.
 8. Liefde voor de mineralen en hun geheimen.
  Albertus Magnus, Theophrastus Paracelsus.
 9. Liefde voor de aarde en haar planeetlogos, Christus Jezus.
  Mani, Rudolf Steiner.
 10. Liefde voor de macrocosmos, de planeten.
  Tycho Brahe, Johannes Kepler.
 11. Liefde voor de geestelijke werelden en de hiërarchieën.
  Appolonius van Tyana, Dionyssios de Areopagiet.
 12. Liefde voor de goden, van alle volkeren, in alle tijden.
  Socrates, Miriam van Magdala.

De levens van de verschillende individualiteiten zijn voorbeelden
van de genoemde aspecten.

Liebt das Böse gut. - Christian Morgenstern

Jan Pieter de Kok, 29-09-2008


The origin of suffering,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 2008