TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt in gezondheid te leven.
 2. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt in gezondheid te doen leven.
 3. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt de gewenste mate van wel-zijn te bereiken en te onderhouden.
 4. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt de door ieder van hen gewenste mate van wel-zijn te doen bereiken en onderhouden.
 5. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt zich te voeden op een manier die haar of zijn ontwikkeling dient.
 6. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt zich te doen voeden op een manier die de ontwikkeling van ieder van hen dient.
 7. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt zich die kleding aan te schaffen die past bij haar of zijn ontwikkeling en die deze ontwikkeling bevordert.
 8. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt zich die kleding te doen aanschaffen die past bij de ontwikkeling van ieder van hen en deze ook bevordert.
 9. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt zich te voorzien van die woonruimte die haar of zijn ontwikkeling dient.
 10. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt die woonruimte te geven die past bij de ontwikkeling van ieder van hen.
 11. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt te kiezen voor die geneeskunstzorg die aansluit bij haar of zijn levensbeschouwing.
 12. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid de Ander bij te staan in het zich voorzien van een levensstandaard die de Ander in staat stelt ook de leden van het gezin waar de Ander deel van uitmaakt te laten kiezen voor een geneeskunstzorg die bij de levensbeschouwing van ieder van hen past.

Mr P. J . de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 september 2022

 'Lethal Weapon' (unfinished)
Jan Pieter de Kok
Oil colour, 2022