TWELVE CONCEPTS
MENU

FIRST DECLARATION OF RIGHTS

DOEL:

 1. Het initiëren van individuele rechtvaardigheid.
 2. Het ontwikkelen van principes waarmee individuen hun
  relaties onderling, in en met organisaties kunnen regelen
  op basis van vrijheid, wederkerigheid en moraliteit.
 3. Het begeleiden van individuen en organisaties naar een
  situatie waarin hun relaties op basis van inzicht in
  en begrip voor de basisbeginselen van moraliteit en
  menselijke rechtvaardigheid gestalte kunnen krijgen.
 4. Het ontwikkelen en beoefenen van rechtspraak die
  gebaseerd is op moraliteit en rechtvaardigheid.

UITVOERING:

 1. Vorming, scholing en opleiding.
 2. Het beoefenen van rechtspraak:
  1. Objectief – t.o.v. personen en organisaties
     - rationeel
     - rechtvaardig
     - genezend
  2. Subjectief – t.o.v. individualiteiten
 3. Publicaties

Mr P.J. de Bruin    -    drs. O. Janssen    -    J.P. de Kok